Timmerwerkplaats

In de werkplaats worden alle voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor bouw, verbouw, renovatie en restauratie.